Home

OQTOO (spreek uit: oktoe) is een afgeleide van het woord ‘octopus’. In het Grieks Ὀκτάπους, ‘acht-poot’. Metafoor voor de organisatievorm van OQTOO IM en staat symbool voor bezieling, samenwerken en krachten bundelen. De octopus heeft vele verschijningsvormen en is een intelligent wezen. Het kan ‘puzzels’ oplossen, leren door observaties en kan ‘gereedschappen’ en ‘ervaringen’ gebruiken om zijn doelen te bereiken.

OQTOO IM ontwikkelt, produceert en begeleidt projecten die er maatschappelijk toe doen en impact creëren. We analyseren, coachen, ontwikkelen en implementeren communicatietrajecten, ecosystemen, impactstrategieën en andere creatieve oplossingen waarbij we gebruik maken van innovatieve technieken en concepten die communicatie én interactie met de doelgroep en alle betrokkenen realiseren. 

TEAM

Ben Willems, eigenaar van OQTOO IM vormt samen met Paul Veld het kernteam van OQTOO. Ben is creative producer en projectmanager. Paul is creative director en regisseur. 

Ben Willems
Ben heeft vanuit zijn maatschappelijke betrokkenheid, kritische blik op de wereld en zijn interesse voor audiovisuele technieken als video-editor bij de publieke omroep (NOS – NOB) vele documentaires en televisieprogramma’s gemonteerd. Na ruim 20 jaar in diverse leidinggevende functies te hebben gewerkt heeft hij in 2006, samen met drie compagnons het internationaal georiënteerd postproductie bedrijf Filmmore opgezet. Na 9 jaar werkzaam geweest te zijn geweest als managing director, is hij zijn eigen bedrijven DOUC Multi Perspective Storytelling en OQTOO Immersive Media gestart.

Paul Veld
Paul heeft na zijn studie aan de Nederlandse Film en Televisie Academie  (NFTVA), zestien jaar aan vele nationale en internationale speelfilms, documentaires, TV series, bedrijfsfilms en commercials gewerkt. In 2000 heeft hij zich als cross [X]media regisseur en producent gespecialiseerd in het breed en geïntegreerd inzetten van [nieuwe]media. Vanaf 2006 is hij eigenaar van Media Platoon (mediaplatoon.com) en vanaf 2019 tevens partner in OQTOO. Paul ontwikkelt en implementeert creatieve media- en communicatieconcepten, strategieën en producties voor bedrijven, organisaties en communities die relevant willen zijn en impact willen realiseren.  

PROJECTEN

VERY BRIEF ADVICE [VBA]
Serie anti-rook instructievideo’s

Very Brief Advice [VBA] is een internationaal effectief bewezen methode, waarmee rokers op een positieve manier worden gemotiveerd om te stoppen met roken. In een serie van vier instructiefilms worden behandelaars geïnstrueerd hoe zij, in drie duidelijke stappen (vragen, adviseren, handelen) VBA in hun praktijk kunnen implementeren. Media Platoon (creatie) en OQTOO IM (productie) hebben in co-productie de Nederlandse versies in opdracht van het UMCG, MZH en VNN gerealiseerd. Dit fragment geeft een korte impressie van de video ‘Samenvatting’ uit de serie.


BAOPT
Moodfilm

BaOpt [Bauer Optimierung] is het ‘softwarehart’ voor een luchtventilatiesysteem dat de installatie zo aangestuurd dat er door middel van diffuus ventileren een optimaal klimaat in gebouwen wordt gerealiseerd. Het Nederlandse bedrijf ACS wil door middel van deze film de aandacht en interesse wekken van de internationale markt voor deze revolutionaire techniek die zij succesvol implementeren in allerlei typen gebouwen. 


SENSONATE
Platform voor mensen met autisme en een verstandelijke beperking

Een van de projecten die OQTOO IM in samenwerking met het netwerkonderzoek ‘De Sensatie van een Goed Leven’ (TGO / UMCG) heeft gerealiseerd, is de ontwikkeling van het on- en offline platform www.sensonate.nl. Een platform dat inspiratie, informatie en handvatten biedt t.b.v. een optimale prikkelbalans voor mensen met autisme en een verstandelijke beperking, en daarmee ‘een goed leven’.

http://www.sensonate.nl

‘MY JOURNEY FOR EDUCATION’ 
Een documentaire over autisme en onderwijs

Een ander project dat OQTOO onlangs heeft gerealiseerd is de documentaire ‘My Journey For Education’ van Merlijn Goldsack.

Merlijn is een jongvolwassene met autisme. Hij verwerkt prikkels intenser dan andere mensen, waardoor hij niet naar school kan gaan. Een jongere thuiszitter, zonder diploma’s maar met een talent voor film maken. Merlijn vraagt zich af hoe kinderen zoals hij wel naar school kunnen en wat er nodig is om het onderwijssysteem te veranderen. In zijn ‘Reis voor onderwijs’ onderzoekt hij de onderwijssituatie van jongeren met ASS in Amerika en Finland en vergelijkt deze met zijn eigen situatie in Nederland.

Impactcampagne
Om de nijpende problematiek van onderwijs voor kinderenen jongeren met autisme en met name de thuiszitters breder onder de aandacht van te brengen hebben we een plan ontwikkeld om de noodzakelijke impact te creëren.

Een impactcampagne waarmee we door de inzet van trans-mediale activiteiten, zowel online (o.a. website, sociale media) en offline (o.a. via bijeenkomsten en dialoogsessies in het land), de wereld en problematiek rondom de thuiszitters en hun omgeving invoelbaar maken, bewustwording creëren en informatie en inspiratie bieden.We zijn momenteel in pre-productie. De impactcampagne gaat voorjaar 2021 van start.

Bekijk hier de film.

De DOUC-methode
De kracht van beleving; samen horen, voelen en anders zien.

OQTOO IM heeft de DOUC-methode ontwikkeld. Een innovatief communicatiemiddel dat, door gebruik te maken van en innovatieve videotechniek in combinatie met Multi-Perspective Storytelling, interactieve vraagstukken, met de kracht van beleving inzichtelijk en invoelbaar maakt. Indringend, effectief en verrassend!

In een DOUC sessie, die wordt verzorgd door Iena Pol van Pol Perspective, kijken de deelnemers in groepsverband naar een bijzondere film waarbij ze beleven wat het effect is dat iedereen, iedere situatie, anders ziet en daarin anders handelt. De kijker wordt zich bewust van de verschillende perspectieven waar vanuit mensen denken, praten en doen. Door samen naar de film te kijken en vervolgens met elkaar in gesprek te gaan en oefeningen te doen, ontstaat inzicht in effectief samen overleggen, samen werken en samen zijn.

De DOUC methode als proces versneller
Door middel van de DOUC-methode bevorderen we het begrip voor verschil in werkelijkheid en wenselijkheid en is daarmee bijzonder geschikt om met elkaar te voelen wat een verschillende kijk op de werkelijkheid met je doet en welk effect dat heeft op samenwerken. Het resultaat is dat de deelnemers handvatten krijgen om effectief om te gaan met ‘samenwerken in een wereld van verschil’.

CONTACT

OQTOO IM
Parkhaven 137
8242PH Lelystad
+31 6 46 31 06 82
ben@oqtoo.nl


Ben Willems

OQTOO | www.oqtoo.nl
LinkedIn | https://www.linkedin.com/in/ben-willems-3766273/

Paul Veld
Media Platoon | www.mediaplatoon.com
LinkedIn | https://www.linkedin.com/in/paulveld/